Penyerahan Sumbangan Aid4Palestin Fasa 1

Alhamdulillah Pihak Rescue Ummah telah berjaya mengumpulkan dana sebanyak Rm 5000.00. Pihak Rescue Ummah telah menyerahkan sumbangan sebanyak Rm 5000.00 kepada Pengerusi Muslim Care Malaysia iaitu Haji Zulkifi Wahijan.
Jutaan Terima kasih di ucapkan kepada semua pihak yang telah menyumbang untuk Palestin. Pihak Rescue Ummah akan menyalurkan sumbangan tepat kepada sasaran.